Śledź mój Fanpage!

Specyfikacja wymagań dla oprogramowania? Po co? Zrób od razu listę zadań

3 sierpnia, 2013 09:32, komentarzy 10

Nienawidzę dużej ilości dokumentacji. Szczególnie specyfikacja wymagań czasami przypomina encyklopedię. Czy można to jakoś odchudzić?

Specyfikacja wymagań funkcjonalnych – problemy

W trakcie pracy jako kierownik projektów IT spotkałem się z poniższymi negatywnymi aspektami podczas tworzenia specyfikacji:

 1. Powielanie – czasami dokument specyfikacji zawiera często to samo co samo co: „projekt zmian” (niskopoziomowy opis zmian programistycznych), zakres zmian w dokumencie projektu, diagramy UML, lista zadań programistycznych.
 2. Opisywanie obrazu słowamiprototypowanie UI jeszcze wciąż nie jest powszechną praktyką. W zamian opisuje się beletrystycznie to co ma się znaleźć na poszczególnych widokach. Zgroza.
 3. Ambitny analityk systemowy – to taki gość co przelewania na papier wymagania dla budowy nowego systemu IT. Wielu z nich uważa, że im dłuższy dokument tym lepiej. Najdłuższa specyfikacja z jaką się spotkałem miała 600 stron prawie czystego tekstu. Tylko prawie nikt jej nie przeczytał.
 4. Wojna IT<->Biznes – szczegółowy dokument zakresu wymagań tworzy wiele pól dla różnych jego interpretacji. IT buduje coś co Biznes wyobrażał sobie zupełnie inaczej. Potem 90% czasu projektu jest poświęcane na spotkania aby ujednolicić interpretację.

„Dzięki” powyższych powstaje masa nikomu niepotrzebnej makulatury, będące zjawiskiem podobnym do tych w ministerstwach – ZAMULANIE.

Nie mówię, że obszerna specyfikacja wymagań zawsze jest zbędna. Natomiast w startup mogę stwierdzić jednoznacznie, że im więcej formalizmów tym gorzej dla Ciebie. Skup się na produkcie i sprzedaży a nie na „pięknych” dokumentach.

Prosta lista zadań

Jeśli tworzysz swój produkt, a zespół nie przekracza 10 osób, to z powodzeniem możesz zastosować poniższą metodę.

Podziel budowany serwis, aplikację czy system na komponenty (większe paczki funkcjonalności). Załóżmy, że każdą z nich będziesz wykonywać w ciągu jednego cyklu wytwarzania (iteracji).

product backlog

Plan produkcji  w Google Docs

Stwórz plan iteracji (plan ogólny). Np. 10 iteracji po 2 tygodnie, czyli 5 miesięcy. Wbij to np. do Google Excel, do arkusza „plan produkcji – iteracje”, aby łatwo udostępniać listę innym. Kolumny:

 • Numer iteracji
 • Cel iteracji (np. „stworzenie komponentu autoryzacji serwisu”)

W kolejnym arkuszu („lista zadań”) stwórz kolumny:

 • ID zadania
 • Nazwa zadania – np. jako tzw. user story, czyli opis funkcjonalności w perspektywy użytkownika, 1-2 zdania, np. jedno z nich to: „Użytkownik rejestruje się do serwisu przez platformę Facebook” (zadanie 001)
 • Numer iteracji – w której zadanie będzie wykonywane, możesz podlinkować wartości tej kolumny do arkusza planu produkcji (iteracji)
 • Szacowany czas wykonania zadania (roboczo-godziny)
 • Realny czas wykonania zadania (wypełniany po jego realizacji aby analizować odchylenia w szacunkach)

Następnie wykorzystaj tablicę zadań online – np. https://www.kanbanpad.com/. Przed rozpoczęciem każdej iteracji wrzucaj na tablicę zadania przypisane do niej. W polu opisu zadania na tablicy opiszcie dokładnie dane zadanie. Np. dla 001, oprócz nazwy zadania, dodajemy w opisie: „Po pierwszym kliku przycisku FB, pobieramy z konta FB usera następujące dane: x, y, z… oraz prosimy o dostęp w jego imieniu do operacji na ramach jego konta FB: a, b, c… Zakończenie rejestracji nie wymaga podania dodatkowych danych niże te pobrane z FB. Po zakończonej rejestracji wyświetlamy użytkownikowi kokpit konta i na górze wyświetlamy zielony napis [Rejestracja zakończona. Miłego używania!]”.

specyfikacja wymagań

Przykładowa tablica w KanbanPad

W trakcie trwania iteracji nie zmieniajcie zakresu prac, a po jej zakończeniu zobaczcie jakie jest odchylenie w ilości wykonanych zadań w stosunku do planu. Jeśli zaplanowaliście za dużo to planujcie kolejną iterację ostrożniej.

Punkty kontrolne na początku każdej iteracji umożliwiają także modyfikację planu ogólnego do co kolejności wykonywania iteracji i ich zawartości. Zyskujesz dzięki temu elastyczność, zamiast planować szczegółowo na rok do przodu. Potem często się okazuje, że już po 3 miesiącach realizacji zaplanowany zakres nie ma uzasadnienia biznesowego.

Zasady

Powyższe jest oczywiście zbieżne z ideą Agile i metodyką Scrum. Niestety zamiast je zastosować dawno temu to niejedna specyfikacja wymagań przeszła przez moje ręce w formie encyklopedycznej.

Jeśli Twój projekt jest lekki, a produkt prosty, podaruj sobie wielką dokumentację i trzymaj się tych reguł:

 • Trzymaj zakres zmian programistycznych w jednym miejscu
 • Niech zakres będzie jednocześnie opisem technicznym i biznesowym (z perspektywy użytkownika)
 • Nie planuj szczegółowo na rok do przodu, to wróżenie z fusów, planuj krocząco, długoterminowy plan niech będzie ogólny, szczegółowo planuj tylko kolejną iterację.

Nie marnuj papieru. Niech Twoja specyfikacja wymagań stanie się od razu listą zadań zrozumiałą dla wszystkich!

https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1826 KFFzcpCuCs4Urk_ZbCP4wIN4vy21RDlOBU7wyO1chuJGnjhoTbiTUKnqmO02dGpH 0896835ccce5c1cb49e0df3e435f9a9ed02ccb09&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme, https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1826 _ts-YBUuUqKAEjRawDSapgAhQ2CL54QD-imMfj3mZpLszn_hFMpeYA6aEHYkdGYo 23d09a57d2533ede98e13bb530c95f5fab4e193f&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme

Inexpensive but real jerseys addition is its style. The irresistible temptation of jerseys addition is functional both at work & casual.